Lärknuten-som pedagogiskt verktyg
En kompetenskonferens som vänder sig till pedagoger inom Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Första träffen erbjuds alla en inspirationsvisning av funktioner i Lärknuten som är användbara verktyg i klassrummet. Vi delar med oss tips och idéer. Vi går igenom hur man planerar ett arbetsområde, bygger upp ett innehåll i sin aktivitet, hur man kan utmana elever på olika kunskapsnivåer, hur man ut kan utvärdera en lektion, använda ljud, bild och film i Lärknuten, hur man kan jobba med tester, inlämningsuppgifter, projektgrupper. Vi tittar även på hur man kan dokumentera elevernas resultat i Mål och framsteg.

Vid andra och tredje tillfället delar vi upp oss i olika verksamhetsformer och inspirerar varandra och workshopar i olika funktioner.

Datum: 2015-11-17- 2016-05-10
Antal platser: 20
Kostnad (exkl. moms): 0 kr.

Tillfällen:
Datum Starttid Sluttid Lokal
2015-11-17 15:00 17:00  
2016-01-26 15:00 17:00  
2016-05-10 15:00 17:00  

Denna aktivitet går inte längre att söka